top of page

Ingen ledige timer

Jeg er privatpraktiserende psykolog som tilbyr terapi og behandling for personer som sliter med angst, depresjon, livskriser, relasjoner, ensomhet, dårlig selvbilde, vonde minner og mer. Hos meg får du hjelp til å utforske hva utfordringen handler om, og hvordan du kan komme ut av en fastlåst tilstand.

Jeg har 17 års erfaring fra å arbeide med individualterapi og grupper ved DPS og er vant til å møte mennesker med et bredt spekter av problemer. Hos meg blir du møtt med en åpen og nysgjerrig holdning til hva som kan være riktig hjelp for deg.  Du er velkommen til alt fra en enkelt avklaringstime til et forløp over lengre tid.

 

Jeg tar imot klienter på dagtid fra mandag til fredag ved Nordre psykologsenter.

Du trenger ikke henvisning fra lege. Ta kontakt for vurdering.

Om meg

 

Min tilnærming er emosjonsfokusert og opplevelsesnær. Jeg har spesielt fokus på å styrke evne til selvmedfølelse, selvaksept og selvomsorg, øke selvinnsikt og oppdage destruktive mønster som opprettholder problemene.   Jeg har bakgrunn i psykodynamisk terapi som er  fundert på en forståelsen av at mennesket ofte er styrt av ubevisste prosesser og følelser. I terapien ønsker jeg å legge til rette for en trygg relasjon slik at den enkelte kan dele det en har på hjertet , utforske ukjente sider i seg selv og komme til kimen i det som er problemet, også det som er skamfullt, skremmende og  smertefullt.

Om det er ønskelig og mulig kan jeg anvende spesifikke metoder som kan gi raskt symptomlette.

I tillegg til å være psykolog har jeg praktisert meditasjon innenfor østlig psykologi (tibetansk buddhisme) siden 1999 og har formell sertifisering som mindfulnessinstruktør og meditasjonsformidler fra 2013. Ved interesse vil jeg tilby gruppekurs i meditasjon, som en vei til utvikling og bedre psykisk helse.

Utdanning og erfaring


Født i 1974. Ble utdannet psykolog (cand. psykol) ved profesjonsstudiet NTNU i 2006. Ferdig utdannet psykologspesialitet i klinisk voksenpsykologi i 2015. Har siden 2005 arbeidet med utredning og samtaleterapi ved Nidaros DPS, Tiller DPS, samt 2-3 år ved ungdomsteam, BUP, St. Olavs Hospital.

 

Særlig kompetanse i behandling av traumesymptomer, angst, depresjon, psykosomatiske tilstander, spiseforstyrrelser, personlighetsforstyrrelser, samt andre emosjonelle og relasjonelle problemer.

 

3-årig videreutdanning i intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP) i 2018 i regi av Norsk Institutt for ISTDP.

 

3-årig videreutdanning i anvendt meditasjon fra 2014, og sertifisert mindfulnessinstruktør og meditasjonsformidler fra Skolen for Anvendt meditasjon i Danmark.

Meditasjonspraksis og lengre fordypningskurs under veiledning av kyndige lærere siden 1999

 

 2-årig psykoanalytisk fordypningsprogram som del av spesialistutdanningen.

Skriftlige arbeider: Hovedoppgave om betydingen av selvmedfølelse

Spesialistoppgave om betydningen av mindfulness i den terapautiske relasjonen

Norsk Psykologforening logo.jpg

Kontakt

Nordre gate 21

7010 Trondheim

98836908

Åpent 8.30 -16.00 man-fred

psykologmaritmoan

bottom of page