top of page
terapi

Terapi

Det kan være mange årsaker til at du vil søke hjelp hos en psykolog. Det kan være alt fra plagsomme symptomer som angst, depresjon, søvnproblemer, konsentrasjonsvansker, overdrevet grubling og bekymring, negativt selvbilde og mer.

Det kan dreie seg om ensomhet, utfordring i nære relasjoner, eller problemer med å etablere nære relasjoner.

Kanskje du går gjennom store livsendringer, sykdom og tap.

Noen ganger gjelder det fysiske symptomer der legene ikke finner noen somatisk årsak.

Psykiske plager kan ha sammenheng med gamle, innøvde vaner og reaksjonsmønstre som en gang ble etablert som strategier for å tilpasse oss omgivelsene, men som nå blokkerer for livsutfoldelse, kontakt med følelser og opplevelsen av å være et helt menneske, tilstede i eget liv.
 

Formålet med behandlingen er å sammen med terapeuten forsøke å tenke, forstå, utforske og oppdage sider ved en selv, som skaper vansker i hverdagen. Innsikt i dette kan vise deg veien ut av en fastlåst situasjon, gi lettelse av symptomer, gjøre at du føler deg bedre og hjelpe deg å ta bedre valg.

 

ISTDP

ISTDP

Intensiv dynamisk korttidsterapi

Dette er en form for terapi som har fokus på å bevisstgjøre, forstå og endre uhensiktsmessige strategier for å håndtere følelser.

 

Det er en aktiv metode der du  samarbeider tett med terapauten for å utforske hva som er vanskelig her og nå i livet ditt.
Tilnærmingen er basert på en fortåelse av at alle har iboende, sunne emosjonelle reaksjoner som gir motivasjon til livsutfoldelse. Problemene oppstår når disse medfødte ressursene er forstyrret, blokkert eller fortrengt ved at våre emosjonelle og relasjonelle erfaringer i fortid og nåtid er forbundet med overveldende angst, smerte eller avvisning.


Når angst og automatiske forsvarsmønster avtar kan ubevisste lengsler, følelser og minner komme frem og integreres.

Når sunne følelser og reaksjoner blir brakt til bevissthet og erfart er ikke symptomene vi lider av lenger nødvendige.Hver time er et fokusert samarbeid der du presenterer spesifikke konflikter eller problematiske situasjoner i livet, samtidig som vi sammen observerer dine responser til dem. Her har vi fokus på hva som skjer fra øyeblikk til øyeblikk med hensikt å bevisstgjøre hva som opprettholder symptomer og hva som fremmer sunn emosjonell regulering. Det er en opplevelsesnær metode som sikter mot
direkte erfaring – det er ikke nok å «bare» snakke.

 


Du kan lese mer om metoden her

 

Forskningsartikler finner du her

EMDR

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing

 


EMDR er en psykoterapeutisk tilnærming som hjelper å minske det ubehaget som kan prege hverdagen hvis du har vært utsatt for ubehagelige opplevelser i fortiden. Det kan dreie seg om traumer i form av overgrep, ulykker eller annet.

 

Det er gjort mange studier som viser at behandlingen har en vedvarende effekt.
Hvis du er plaget av såkalte posttraumatiske symptomer som invaderende minner, overveldende følelser, mareritt, angst, følelsesmessig «nummenhet», unngåelse eller lav selvfølelse, kan dette være en god metode for å hjelpe deg. EMDR er også brukt til å hjelpe mennesker med å håndtere angst, depresjon, vedvarende sorgreaksjoner, reaksjoner på fysiske sykdommer, og mange andre tilstander som er

forbundet med sterke følelser.


Målet med behandlingen er å stimulere naturlige prosesser for bearbeidelse og på den måten
redusere graden av overveldende stress, slik at du kan forholde deg til minnene uten å bli satt ut.

 

For mer informasjon se: EMDR Norges hjemmeside

bottom of page