top of page

Meditasjonsgruppe

Trening i bevisst nærvær kan forenkle og støtte en terapiprosess, eller være en selvstendig vei til økt mental balanse og sunnhet.

Programmet er basert på Mindfulness-basert stressreduksjon (MBSR), et evidensbasert program som tilbyr trening i mindfulness for å hjelpe folk med stress, angst, depresjon og smerte.

 

“Meditation practice isn't about trying to throw ourselves away and become something better. It's about befriending who we are already.” -Pema Chödrön,  “Wisdom of No Escape”

Meditasjon handler ikke primært om å overkomme et problem eller finne ro. Det dreier seg om å
være tilstede i det som er, oppmerksomt og bevisst, uansett om tankene kjører, om det er smertefult eller behagelig.


I nærværsperspektivet ligger en grunnidé om å ikke blande seg inn, men ved å forbinde oss med
betingelsesløs åpenhet gir vi mulighet for virkelig forandring.


Øvelse i meditasjon innebærer å se på deg selv på en direkte og ærlig måte. En aksepterende, vennlig
og tilstedeværende holdning er det mange har manglet for at emosjonelle sår og lukninger kan
åpne seg. Ved ikke å skyve bort eller holde fast i noe, kan en erfare at tilstander formes og oppløses,
igjen og igjen. Helbredelse ligger i å åpne et rom for at alt dette kan utfolde seg - rom for sorg, for
lettelse, for håpløshet, for glede.


Empirisk forskning og erfaring viser at trening i oppmerksomt nærvær over tid øker aksept og
medfølelse, for seg selv og for andre, mens selvkritikk og fientlighet avtar – selv om man ved oppstart
kan oppleve at tankekjør og negative reaksjoner blir verre fordi vi legger merke til dem.


Terapi kan også støtte en meditasjonspraksis. Mange som starter å meditere, gjøre yoga eller andre
former for trening som krever tilstedevær i følelser og kropp, oppdager at de møter seg selv og sine
utfordringer tettere på.

 

I gruppen vil det bli mulig å få veiledning av meditasjonspraksis, samtidig som
det gir en trygg ramme for å dele erfaringene som dukker opp underveis.

“If we hope to go anywhere or develop ourselves in any way, we can only step from where we are
standing. If we don't really know where we are standing... We may only go in circles...”

-Jon Kabat-Zinn


“When we protect ourselves so we won't feel pain, that protection becomes like armor, like armor
that imprisons the softness of the heart.”

- Pema Chödrön, When Things Fall Apart: Heart Advice for Difficult Times

 


Grupper avhenger av etterspørsel. Gruppene har primært varighet over 8 uker med samlinger 1,5 time, en gang pr uke på ettermiddagstid. Det kan være aktuelt å utvide med to ekstra samlinger over 3 timer for fordypning. Etter første kurs kan det bli mulig å fortsette i en åpen gruppe.

Retrett
Fordypningskurs

Jeg har erfaring med lede meditasjonskurs/retrett over 2-4 dager med 12-14 deltakere.

 

Om du/dere ønsker å arrangere kurs over en helg, kan jeg leies inn som instruktør. Jeg har mulighet for å tilpasse
innholdet ut fra ønsker og behov. Retrettene egner seg for alle typer mennesker, inkludert helsearbeidere.

Ofte kombinerer jeg sittende meditasjon med enkel mindful yoga, bodyscan, gåmeditasjon og mer.
 

Ta kontakt for nærmere informasjon.

Sandstrand
bottom of page